•  
   
   
   
   

  Nascholingen aan de kust

  Voor medici met een passie voor kitesurfen

 • Nascholingsevents voor artsen

  Het nuttige met het aangename verenigen

   

  Arts aan Zee organiseert meerdaagse nascholingscursussen aan de kust. Hiermee kunnen de noodzakelijke accreditatie punten worden behaald in uw vakgebied. De nascholingen worden voor en mede door uw collegae vakgenoten gegeven. Inhoudelijk kan de nascholing gevarieerd worden samengesteld. Informatie en details over de eerstvolgende nascholing kunt u hier vinden. Onze nascholingen hebben naast relevantie ook een sportief karakter. Wij zullen ons in de komende edities richten op watersport en voornamelijk kitesurfen. Zowel voor de beginnende als voor de gevorderde kitesurfer bieden wij een leuk, uitdagend en uniek programma.

  VAKINHOUDELIJK

  De nascholingen worden voor en door vakgenoten gegeven en kunnen zowel vakinhoudelijk als algemeen van aard zijn, met onderwerpen als: (persoonlijk) leiderschap, gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden en zorgstelsel. Ook kunnen de nascholingen een combinatie zijn van wetenschappelijke- en algemene inhoud.

  SPORTIEF

  Onze nascholingen zijn een mix van professionele relevantie en sportieve activiteiten, waarmee onze deelnemers een bijzondere affiniteit hebben of waarin ze geïnteresseerd zijn.

  ACCREDITATIE

  Onze nascholingen leveren in de regel tussen de 12 en 15 punten op, met een maximum van 24 punten.

  COMPLEET

  De nascholingen die wij verzorgen zijn all-in, meerdaags en zijn inclusief accommodatie, diner en activiteiten. De nascholingen vinden plaats op unieke locaties in Nederland of in het buitenland en betreffen aaneengesloten dagen.

  PASSIE

  Van belang is dat deelnemers een passie hebben met het onderwerp van de activiteit, hierin geïnteresseerd zijn of het leuk vinden om hier bij te zijn. Onze ervaring leert dat een gedeelde passie de groepsdynamiek versterkt wat de nascholing ten goede komt.

 • DOELGROEP

  sportieve artsen

  Huisarts en specialist

  Onze events zijn specifiek gericht op huisartsen en specialisten in de verschillende vakdisciplines die gemiddeld 40 scholingspunten per jaar dienen te behalen. De nascholingen worden mede inhoudelijk verzorgd, geaccrediteerd en gepromoot door artsen uit het eigen vakgebied.

  Met passie

  Onze events zijn een combinatie van relevante geaccrediteerde scholingen en sportieve en bijzondere activiteiten. De deelnemers worden benaderd voor een activiteit waarbij zij een passie voelen, wat hen interessant lijkt, of wat ze een keer willen proberen. Op dit moment zijn onze 'passie activiteiten': kitesurfen en wingfoilen.

 • Ervaringen deelnemers

  nascholingen Bergen aan Zee (edities voorjaar 2021)

   

  "Zeer goed. Buiten de comfort-zone. Kleinschalig, daarom interactief. Zeer informatief. Veel geleerd. Voor verschillende specialisme relevant."

  "Een bijzondere gelegenheid om collega's te ontmoeten met een gedeelde passie en brede nascholing te krijgen van andere specialisten."

  .

  "Goede combi door diverse nuttige onderwerpen samen met een sportieve spirit."

  "Mooie combinatie van wetenschappelijke inspanning en sportieve uitdaging, dit met collega's die dezelfde passie delen."

  "Erg leuk. Gezellig met andere collega’s met de zelfde passie. Leuk om weer wat meer van andere vakken te leren. Erg lekker eten. Heerlijk strand gevoel.."

  "Fantastische flexibele mix van (in mijn geval kennismaking met) kiten en leuke relevante en afwisselende praatjes door bevlogen collega's. Geweldige ambiance, heerlijk eten, drinken en socializen’. ."

  "Goede discipline overstijgende bijeenkomst in zeer inspirerende omgeving."

  "Kwalitatief goede presentaties, waarin de nascholing serieus genomen wordt, in perfecte balans met buiten zijn en sporten, en bovendien met een ontzettend gezellig stel mensen."

  "Een schitterende interactie tussen diverse medische disciplines uit de 1e en 2e lijn die dezelfde hobby('s) hebben."

  "Epic! Fraaie bijeenkomst van getalenteerde en gepassioneerde collegae met gelegenheid tot kiten, uitgebreid sociaal programma in fraaie ambiance, met kwalitatief hoog niveau presentaties voor en door de deelnemers."

  "Door kiten optimale focus voor top nascholing!​"

  "Zeer goed verzorgd, goede verhouding les en activiteiten, fijne communicatie met de organisatie, leuke variatie in presentaties/ onderwerpen. Een top nascholing!"

    

  "Zeer inspirerende nascholing. Een aanrader!​"

  "Het voelde als 3 dagen vakantie & sport, met zonder dat je het doorhebt nog een stevig programma waar je veel van leert!​"

  "De nascholing van Arts aan Zee is de "hidden gem" onder de congressen: met gelijkgestemden jezelf bijscholen op onderwerpen die voor alle deelnemers relevant en interessant zijn, af te wisselen met kitesurf sessies en een goede BBQ aan het einde van de dag. Helemaal top gewoon.​"

  "Perfecte mix tussen scholing en ontspanning. Zeer goede organisatie en sfeer. De groepsgrootte was perfect voor interactie en discussie tijdens het scholingsgedeelte - en ook voor de gezelligheid erna."

  "Het was een verrijking dat er zowel medisch specialisten als huisartsen bij waren."

  "De nascholing was als weekend weg vol plezier op een heerlijke plek aan het strand en in de duinen."

  "Zoek niet verder dit is HET congres voor iedere kitesurfende arts!"

  "Helemaal in de flow state gekomen tijdens scholing & surfing met Arts aan Zee."

  "Zeer bijzondere nascholing in super sfeer."

  "Waanzinnig enthousiaste organisatie en leuke combinatie tussen nascholing en sportieve activiteiten."

 • ORGANISATIE

  De persoon achter Arts aan Zee

  NETWERK

  Arts aan Zee is ontwikkeld door John van Stolk en is ontstaan vanuit de gedachte dat mensen die plezier hebben in wat ze doen, tot betere resultaten komen. John heeft zijn sporen verdiend in de zakelijke event industrie in zowel Nederland als in het buitenland en zag hier dat successen vooral tot stand kwamen in prettige netwerk omgevingen. Internationale congres- en beursbezoekers bleken vooral na het hoofdevenement, iets leuks te willen beleven met hun vakgenoten: goodtimes networking company was geboren.

   

  PASSIE

  In z'n vrije tijd organiseerde John al trips m.b.t. zijn grote passie: kitesurfen. Dit begon als reisjes voor vrienden en mondde al vrij snel uit in jaarlijkse kitesurf events voor grotere groepen. Binnen deze groepen bleken ook artsen en specialisten te zitten en toen werd al snel de vraag gesteld: hoe kunnen wij onze gemeenschappelijke passie van kitesurfen combineren met ons werk als arts?

   

  PARTNER

  Arts aan Zee biedt verschillende meerdaagse (buitenlandse) events aan, die gecombineerd worden met geaccrediteerde nascholingen. Arts aan Zee werkt in partnership met artsen die verantwoordelijk zijn voor de congresinhoud en de accreditatie van de nascholing, terwijl Arts aan Zee de volledige organisatie en coördinatie voor z'n rekening neemt. Het resultaat: nascholen met passie en punten.

   

  SPORTIEF

  Arts aan Zee werkt samen met een IKO erkende kitesurf scholen, zodat er voldoende faciliteiten en kitesurf materiaal aanwezig zal zijn tijdens de nascholingsactiviteiten. Naast kitesurf lessen, biedt Arts aan Zee via z'n partners, wingfoil, windsurf en surflessen aan. Voor informatie en tarieven, zie: www.kitesurf.nu

   

  CONTACT

  Voor meer info over John, zie: https://www.linkedin.com/in/johnvanstolk/ of bel hem direct op: 020-2157080.

 • NIEUWSBRIEF

  Schrijf je hier in als je op de hoogte wilt blijven van onze nascholingen

×
Algemene Voorwaarden

Arts aan Zee streeft ernaar om geaccrediteerde nascholingen te bieden, die bijdragen aan het verbeteren van het professioneel functioneren van de deelnemer en hem in staat stellen om zijn netwerk te verbreden met vakgenoten en niet-vakgenoten die een gemeenschappelijke (niet-professionele) passie delen.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Arts aan Zee diensten levert aan de deelnemer. Door middel van inschrijving via de website van Arts aan Zee verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Inschrijving
Na inschrijving van een deelnemer via de website www.artsaanzee.nl, ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging via e-mail. De aanmelding is daarmee definitief en de overeenkomst tot deelname is hiermee tot stand gekomen. Bij verschillende nascholingen van Arts aan Zee, zijn toelatingseisen verbonden. De deelnemer heeft hier kennis van genomen en kan op verzoek van Arts aan Zee deze toelatingseisen tonen. Als de nascholing waarop de deelnemer zich heeft ingeschreven vol is, wordt de deelnemer op de wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen wordt deze lijst gebruikt (op volgorde van binnenkomst). 

Betaling
De tarieven van de nascholingen staan op de website van Arts aan Zee en kunnen variëren per nascholing en per doelgroep. Om de nascholing definitief te reserveren, dient het volledige nascholingstarief tijdens de online registratie te zijn voldaan. De deelnemer kan online afrekenen onder meer door gebruik te maken van iDeal, Credit Card en PayPal.

Uitstel of afstel van de nascholing 
Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen heeft Arts aan Zee het recht om de nascholing te annuleren. Arts aan Zee is dan slechts gehouden om de deelnemers het betaalde nascholingstarief terug te betalen. Mocht een nascholing geen doorgang kunnen vinden of moeten worden uitgesteld door andere redenen dan bovenstaand, dan wordt ofwel een alternatieve nascholingsdatum voorgesteld, ofwel het nascholingstarief wordt terugbetaald aan de deelnemer. Over het uitstel dan wel afstel wordt de deelnemer minimaal tien werkdagen voor de beoogde datum van de nascholing geïnformeerd.

Afwezigheid deelnemer door ziekte 
Mocht de de deelnemer aan de nascholing op de dagen van de nascholing niet aanwezig kunnen zijn i.v.m. ziekte, dan dient hij/zij dit minimaal 48 uur voor de nascholing kenbaar te maken aan Arts aan Zee. De deelnemer kan de nascholing inhalen tijdens een andere nascholing mits relevant en er voldoende plaatsen beschikbaar zijn.

Annuleringsregeling
De annulering dient altijd per mail te geschieden (info@artsaanzee.nl). Na ontvangst van de annulering, ontvangt de deelnemer een bevestiging. Ontvangt de deelnemer deze bevestiging niet, dan heeft Arts aan Zee de annulering niet ontvangen. Bij annulering tot 120 dagen voor de datum van de nascholing zijn de kosten nihil en ontvangt de deelnemer 100% terug van het reeds betaalde deelnemersgeld. Bij annulering tussen de 60 en 120 dagen voor de datum van de nascholing, zijn er de 25% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer 75% terug van het reeds betaalde deelnemersgeld. Bij annulering tussen de 30 en 60 dagen voor de datum van de nascholing, zijn 50% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer 50% terug van het reeds betaalde deelnemersgeld. Bij annulering tussen de 0 en 30 dagen voor de datum van de nascholing, zijn 100% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer niets terug van het reeds betaalde deelnemersgeld. 

Aansprakelijkheid
Arts aan Zee sluit iedere vorm van (letsel)schade, vermissing of diefstal tijdens de nascholing uit, zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. Dit geldt ook tijdens de activiteiten om de nascholing heen. Schade aan derden, door deelnemers toegebracht, is voor rekening van de betreffende de deelnemer.

Toelating
Arts aan Zee behoudt zich het recht om een persoon voor de nascholing te weigeren.

Toepasselijk recht 
Op de overeenkomst tussen Arts aan Zee en de deelnemer aan de nascholing is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Arts aan Zee gevestigd is.