• Vereisten en voorwaarden voor een goedgekeurde presentatie

   

  Wij verzorgen 'algemene nascholingen' die voldoen aan de zogenaamde ABAN regeling van de KNMG.

   

  "Een algemene nascholing is een niet-vakinhoudelijke nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden en zorgstelsel. Ook nascholingen die (deels) het medisch handelen betreffen en bedoeld én evenredig geschikt zijn voor meerdere specialismen kunnen voor accreditatie bij het ABAN in aanmerking komen", aldus de site van de KNMG. Zie hier voor meer info.

   

  De ABAN regeling vereist dat ons nascholingsprogramma relevant is voor alle deelnemende specialisten en huisartsen. Dit betekent dat het onderwerp en de leerdoelen van uw presentatie zo omschreven moeten worden dat de relevantie voor al de deelnemende artsen duidelijk is.

  Als u kiest voor deelname met presentatie, dan vragen wij u ter beoordeling van uw presentatie de volgende informatie:

  • Een korte beschrijving van uw eigen werkzaamheden, en uw ervaring met lesgeven in brede zin van het woord (supervisie, opleiderschap).

  • Eventuele disclosures die uw objectiviteit in de weg zouden kunnen staan, bij twijfel zie www.knmg.nl/belangenverstrengeling

  • Een korte beschrijving van het onderwerp van uw presentatie.

  • De leerdoelen van uw presentatie en hoe deze worden behaald. Beschrijf hierbij de werkvormen.