• Actuele nascholingen

  voor Huisarts en Specialist

  Het juiste Spoor

  De Europese kite nascholing per trein

   

  Datum: 9 - 14 oktober, 2023

  Accreditatie: 12-15 punten

  Locatie: Leucate, Frankrijk

  Doelgroep: Huisartsen en specialisten

  Thema nascholing: volgt

  Programma: volgt

  Sport: kitesurf

  Kitesurf niveau: alle niveaus

  Les mogelijkheden: ja (optie)

  Prijs: €2.645 (all-in, incl. vervoer)

   

   

   

  Recht door Zee

  De 'classic' onder onze kite nascholingen

   

  Datum: 22 - 25 mei, 2024

  Accreditatie: 10-12 punten

  Locatie: Bergen aan Zee, Nederland

  Doelgroep: Huisartsen, specialisten en apothekers

  Thema nascholing: volgt.

  Meer info: volgt.

  Programma: volgt.

  Sport: kite, surf, wing, sup

  Kitesurf niveau: alle niveaus

  Les mogelijkheden: ja (optie)

   

 • Zie onder onze voltooide nascholingen

  Recht door Zee

  Bergen aan Zee, mei 2023

  Unieke en relevante geaccrediteerde nascholing voor huisarts en specialist die een voorliefde heeft voor zee, strand, kitesurfen en andere watersporten. Zie hier video van het evenement.

  Recht door Zee

  Bergen aan Zee, juni 2022

  Unieke en relevante geaccrediteerde nascholing voor huisarts en specialist die een voorliefde heeft voor zee, strand, kitesurfen en andere watersporten. Zie hier foto's van het evenement.

  Recht door Zee

  Bergen aan Zee, mei 2022

  Unieke en relevante geaccrediteerde nascholing voor huisarts en specialist die een voorliefde heeft voor zee, strand, kitesurfen en andere watersporten. Zie hier foto's van het evenement.

  Winterzon

  El Médano, Tenerife, januari 2022

  Unieke, sportieve en relevante geaccrediteerde buitenlandse nascholing voor huisarts en specialist die een voorliefde heeft voor zee, strand, kitesurfen en andere watersporten. Zie hier video van het evenement.

  Recht door Zee

  Bergen aan Zee, juni 2021

  Unieke en relevante geaccrediteerde nascholing voor huisarts en specialist die een voorliefde heeft voor zee, strand, kitesurfen en andere watersporten. Zie hier foto's van het evenement.

  Recht door Zee

  Bergen aan Zee. mei 2021

  Unieke en relevante geaccrediteerde nascholing voor huisarts en specialist die een voorliefde heeft voor zee, strand, kitesurfen en andere watersporten. Zie hier foto's van het evenement.

 • Medische Commissie

  Door en voor vakgenoten

  Voorzitter inhoudelijke commissie

  Niels Tinga

  Psychiater

   

  Ik ben psychiater en heb me de afgelopen 12 jaar toegelegd op het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen door middel van mentalization based treatment (MBT) in een samenhangend behandelteam. Naast MBT-therapeut ben ik ook trainer in deze methode. Verder ben ik opleider, supervisor en voormalig bestuurslid van de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepstherapie. Ik heb ruime ervaring in het geven van nascholingen, trainingen en teamsupervisie binnen het medische veld en daarbuiten, bijvoorbeeld in het MBA programma van o.a. Nyenrode Business University en het USBO Utrecht.


  Na 12 jaar in een grote organisatie neem ik dit jaar een sabbatical en start daarna bij AerreA, een kleine instelling met een zorgaanbod dat exclusief gericht is op de medische beroepsgroep. Dit valt samen met mijn missie om aandacht te vragen voor psychisch lijden binnen deze beroepsgroep en door middel van preventie de vitaliteit te vergroten.
   
  In 2001 maakte ik mijn eerste kennis met kitesurfen en was ik direct verkocht. Kitesurfen is mijn passie geworden en is voor mij een geweldige tegenhanger van zittend en denkend werk. De sport bracht mij ook in aanraking met andere gepassioneerde collega's en heeft vriendschappen gevormd en verdiept. Ik ben het vaakst te vinden op IJmuiden, Wijk aan zee of Bergen aan Zee en heb inmiddels vele spots bezocht op meerdere continenten.

   

  Voor meer info, zie mijn LinkedIn

  Lid inhoudelijke commissie

  Niels Remmelzwaal

  Huisarts

   

  Ik ben huisarts en ​sinds 2006 ​praktijkhouder in Castricum​. ​Sinds enige jaren heb ik

  ervaring in het geven van nascholingen voor huisartsen (Warffum commissie). Ik heb 2 jaar een bestuursfunctie spoedpost MKL (Rode Kruis Ziekenhuis) gehad en ben auditor assistenten huisartsenpost geweest.

   

  Ik ben opgegroeid in zuidelijk Afrika wat leidde tot ​mijn ​interesse in reizigers​-​ advisering en geneeskunde, duikgeneeskunde en ook de recent opgerichte Nederlandse tak van wilderness en expeditie geneeskunde (outdoormedicine.org).​

   

  Verder ben ik een ervaren reiziger oa (remote) travelling in Mozambique en Botswana.
   

  Mijn p​assies​ zijn gedeelde sport /natuurervaringen zoals kitesurfen​, ​SCUBA ​diving en ornithologie.

   

  Voor meer info, zie mijn LinkedIn

   

   

 • Locatie

  Bergen aan Zee

×
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Arts aan Zee streeft ernaar om geaccrediteerde nascholingen te bieden, die bijdragen aan het verbeteren van het professioneel functioneren van de deelnemer en hem in staat stelt zijn netwerk te verbreden met vakgenoten en niet-vakgenoten die een gemeenschappelijke (niet-professionele) passie delen.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Arts aan Zee diensten levert aan de deelnemer. Door middel van inschrijving via de website van Arts aan Zee verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Inschrijving
Na inschrijving van een deelnemer via de website www.artsaanzee.nl, ontvangt de deelnemer via e-mail een factuur met bevestiging van deelname. De aanmelding is daarmee definitief en de overeenkomst tot deelname is hiermee tot stand gekomen. Bij verschillende nascholingen van Arts aan Zee, zijn toelatingseisen verbonden. De deelnemer heeft hier kennis van genomen en kan op verzoek van Arts aan Zee deze toelatingseisen tonen. Als de nascholing waarop de deelnemer zich heeft ingeschreven vol is, wordt de deelnemer op de wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen wordt deze lijst gebruikt (op volgorde van binnenkomst).

Sportlessen
Indien er bij de nascholing als optie kite- of andere sportlessen zijn afgenomen dan worden deze lessen in de dagen van de nascholing gegeven. Kitesurfen en watersporten zijn afhankelijk van weer en wind en kunnen onder bepaalde omstandigheden niet plaatsvinden. Indien er tijdens de nascholing geen les gegeven kan worden, volgt restitutie van het lesbedrag. Indien er tijdens de nascholing wel les is gegeven, maar de lessen zijn niet volledig benut, dan geldt er een ‘tegoed’ (voucher) dat later bij kitesurf.nu ingehaald kan worden.

Betaling
De tarieven van de nascholingen staan op de website van Arts aan Zee en kunnen variëren per nascholing en per doelgroep. Om de nascholing definitief te reserveren, dient het volledige nascholing tarief tijdens de online registratie te zijn voldaan. De deelnemer kan online afrekenen door onder meer gebruik te maken van iDeal, Creditcard en PayPal.

Uitstel of afstel van de nascholing
Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen heeft Arts aan Zee het recht om de nascholing te annuleren. Arts aan Zee is dan slechts gehouden om de deelnemers het betaalde nascholing tarief terug te betalen. Mocht een nascholing geen doorgang kunnen vinden of moeten worden uitgesteld door andere redenen dan bovenstaand, dan kiest Arts aan Zee om ofwel een alternatieve nascholing datum voor te stellen, ofwel om het nascholing tarief te restitueren. Over het uitstel dan wel afstel wordt de deelnemer minimaal tien werkdagen voor de beoogde datum van de nascholing geïnformeerd.

Afwezigheid deelnemer door ziekte
Mocht de de deelnemer aan de nascholing op de dagen van de nascholing niet aanwezig kunnen zijn i.v.m. ziekte, dan dient hij/zij dit minimaal 48 uur voor de nascholing kenbaar te maken aan Arts aan Zee. In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan de deelnemer de nascholing inhalen tijdens een andere nascholing mits relevant en er voldoende plaatsen beschikbaar. In geen geval vindt restitutie van het nascholing tarief plaats.

Annuleringsregeling
De annulering dient altijd per mail te geschieden (info@artsaanzee.nl). Na ontvangst van de annulering, ontvangt de deelnemer een bevestiging. Ontvangt de deelnemer deze bevestiging niet, dan heeft Arts aan Zee de annulering niet ontvangen. Bij annulering tot 120 dagen voor de datum van de nascholing zijn de kosten nihil en ontvangt de deelnemer 100% terug van het reeds betaalde nascholing tarief. Bij annulering tussen de 60 en 120 dagen voor de datum van de nascholing, zijn er de 50% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer 50% terug van het reeds betaalde nascholing tarief . Bij annulering tussen de 30 en 60 dagen voor de datum van de nascholing, zijn 75% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer 25% terug van het reeds betaalde nascholing tarief. Bij annulering tussen de 0 en 30 dagen voor de datum van de nascholing, zijn 100% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer niets terug van het reeds betaalde nascholing tarief. 

Aansprakelijkheid
Arts aan Zee sluit iedere vorm van (letsel)schade, vermissing of diefstal tijdens de nascholing uit, zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. Dit geldt ook tijdens de activiteiten om de nascholing heen. Schade aan derden, door deelnemers toegebracht, is voor rekening van de betreffende deelnemer.

Toelating
Arts aan Zee behoudt zich het recht om een persoon voor de nascholing te weigeren.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen Arts aan Zee en de deelnemer aan de nascholing is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Arts aan Zee gevestigd is.