• Nascholing Cape Town - 2023

  Het ultieme lifestyle- en watersport evenement voor de sportieve huisarts en specialist

  Datum:

  - reis: zaterdag 28 jan - zondag 4 feb 2023 (uit en thuis)

  (congres: maandag 30 jan - vrijdag 3 feb)

   

  Locatie: Kaapstad , Zuid-Afrika

   

  Doelgroep: Specialist en huisarts met een passie voor kitesurfen of andere watersporten en voor artsen die hiermee in aanraking willen komen. Kitesurf-niveau: van intermediate tot 'pro'.

   

  Reis: Dit keer kiezen we voor Kaapstad met de meest onbegrensde uitzichten op een van zeven wereld wonderen der natuur, de Tafelberg. Je kite regelmatig met de ‘cape seals’ naast je in de golven, en met geluk zelfs met een verdwaalde pinguïn of met een groep dolfijnen. Kaapstad staat bekend tijdens de ‘windmaanden’ (onze winter) als een van de meest wind- en zon zekere locaties om te kiten vanwege de 'cape doctor', een thermische wind die de stad koel houdt en kitende artsen naar het water lokt.

   

  Naast het perfecte watersport klimaat, biedt Kaapstad een fantastische natuur. heerlijk eten en de mooiste 'wineries'.

   

  Inhoud en participatie: het congres betreft een algemene nascholing die voor iedere deelnemer nieuw en relevant is en past binnen de ABAN accreditatie. De nascholing wordt inhoudelijk vormgegeven door de deelnemers zelf.

   

  Het volledige inhoudelijke programma is later te downloaden.

   

  Proces:

  Als deelnemer aan de nascholing in Kaapstad betekent dit dat je je inschrijft voor een onderwerp van je voorkeur en kan je aangeven met wie je dit eventueel samen zou willen doen. In dit proces word je begeleid door Niels Tinga, die in de eerdere edities ook voorzitter was van onze inhoudelijke commissie.

   

  Accreditatie:

  Doordat je zelf actief participeert in deze nascholing, mag je 3 extra nascholingspunten bijschrijven in GAIA, naast de 15 punten die automatisch worden bijgeschreven door jouw deelname aan het congres. Deze nascholing levert je dus totaal 18 nascholingspunten op.

   

  All-in nascholing:

  De nascholing is zo ontworpen dat je nergens aan hoeft te denken. Laat je in de watten leggen met heerlijke diners en goede wijnen, ontmoet 's werelds beste kiters, geniet van spectaculaire tours, bezoek de beste kite spots en 'mingle' in de gaafste tenten.

   

  Inclusief is:

  • Congres (15 + 3 accreditatiepunten)

  • Accommodatie (7 nachten )

  • Diners

  • Lunches

  • Ontbijt

  • Borrels

  • Kite trips en down-winders

  • Party night

  • Transfers

  • Special day

  • Deelnemers lycra

  • Begeleiding. toezicht en fun garantie

  Optioneel is:

  • Huur kitesurf en/of andere watersport materialen

  • Kitesurf of andere watersport lessen

  Exclusief is:

  • Vlucht Amsterdam-Kaapstad-Amsterdam
  • Extra eigen drankjes
  • Eventuele verzekering
  Prijs:
  • Pakket 1: All-in nascholing: €3.950
  • Pakket 2: All-in nascholing + kitesurfmateriaal* : €4.400 
  • Pakket 3: All-in congres + kitesurf lessen** : €4.550

   

   

   

  * 7 dagen compleet kitesurf set + wetsuit

  ** 3 dagen kitesurf groepsles

×
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Arts aan Zee streeft ernaar om geaccrediteerde nascholingen te bieden, die bijdragen aan het verbeteren van het professioneel functioneren van de deelnemer en hem in staat stelt zijn netwerk te verbreden met vakgenoten en niet-vakgenoten die een gemeenschappelijke (niet-professionele) passie delen.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Arts aan Zee diensten levert aan de deelnemer. Door middel van inschrijving via de website van Arts aan Zee verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Inschrijving
Na inschrijving van een deelnemer via de website www.artsaanzee.nl, ontvangt de deelnemer via e-mail een factuur met bevestiging van deelname. De aanmelding is daarmee definitief en de overeenkomst tot deelname is hiermee tot stand gekomen. Bij verschillende nascholingen van Arts aan Zee, zijn toelatingseisen verbonden. De deelnemer heeft hier kennis van genomen en kan op verzoek van Arts aan Zee deze toelatingseisen tonen. Als de nascholing waarop de deelnemer zich heeft ingeschreven vol is, wordt de deelnemer op de wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen wordt deze lijst gebruikt (op volgorde van binnenkomst).

Sportlessen
Indien er bij de nascholing als optie kite- of andere sportlessen zijn afgenomen dan worden deze lessen in de dagen van de nascholing gegeven. Kitesurfen en watersporten zijn afhankelijk van weer en wind en kunnen onder bepaalde omstandigheden niet plaatsvinden. Indien er tijdens de nascholing geen les gegeven kan worden, volgt restitutie van het lesbedrag. Indien er tijdens de nascholing wel les is gegeven, maar de lessen zijn niet volledig benut, dan geldt er een ‘tegoed’ (voucher) dat later bij kitesurf.nu ingehaald kan worden.

Betaling
De tarieven van de nascholingen staan op de website van Arts aan Zee en kunnen variëren per nascholing en per doelgroep. Om de nascholing definitief te reserveren, dient het volledige nascholing tarief tijdens de online registratie te zijn voldaan. De deelnemer kan online afrekenen door onder meer gebruik te maken van iDeal, Creditcard en PayPal.

Uitstel of afstel van de nascholing
Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen heeft Arts aan Zee het recht om de nascholing te annuleren. Arts aan Zee is dan slechts gehouden om de deelnemers het betaalde nascholing tarief terug te betalen. Mocht een nascholing geen doorgang kunnen vinden of moeten worden uitgesteld door andere redenen dan bovenstaand, dan kiest Arts aan Zee om ofwel een alternatieve nascholing datum voor te stellen, ofwel om het nascholing tarief te restitueren. Over het uitstel dan wel afstel wordt de deelnemer minimaal tien werkdagen voor de beoogde datum van de nascholing geïnformeerd.

Afwezigheid deelnemer door ziekte
Mocht de de deelnemer aan de nascholing op de dagen van de nascholing niet aanwezig kunnen zijn i.v.m. ziekte, dan dient hij/zij dit minimaal 48 uur voor de nascholing kenbaar te maken aan Arts aan Zee. In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan de deelnemer de nascholing inhalen tijdens een andere nascholing mits relevant en er voldoende plaatsen beschikbaar. In geen geval vindt restitutie van het nascholing tarief plaats.

Annuleringsregeling
De annulering dient altijd per mail te geschieden (info@artsaanzee.nl). Na ontvangst van de annulering, ontvangt de deelnemer een bevestiging. Ontvangt de deelnemer deze bevestiging niet, dan heeft Arts aan Zee de annulering niet ontvangen. Bij annulering tot 120 dagen voor de datum van de nascholing zijn de kosten nihil en ontvangt de deelnemer 100% terug van het reeds betaalde nascholing tarief. Bij annulering tussen de 60 en 120 dagen voor de datum van de nascholing, zijn er de 50% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer 50% terug van het reeds betaalde nascholing tarief . Bij annulering tussen de 30 en 60 dagen voor de datum van de nascholing, zijn 75% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer 25% terug van het reeds betaalde nascholing tarief. Bij annulering tussen de 0 en 30 dagen voor de datum van de nascholing, zijn 100% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer niets terug van het reeds betaalde nascholing tarief. 

Aansprakelijkheid
Arts aan Zee sluit iedere vorm van (letsel)schade, vermissing of diefstal tijdens de nascholing uit, zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. Dit geldt ook tijdens de activiteiten om de nascholing heen. Schade aan derden, door deelnemers toegebracht, is voor rekening van de betreffende deelnemer.

Toelating
Arts aan Zee behoudt zich het recht om een persoon voor de nascholing te weigeren.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen Arts aan Zee en de deelnemer aan de nascholing is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Arts aan Zee gevestigd is.