• Floating Day - 2022

  Sportieve geaccrediteerde nascholing over burn-out preventie voor huisarts, specialist, AIOS, ANIOS en medisch personeel.

  Details:

  • datum: vrijdag 2 september 2022
  • thema: burn-out preventie voor de zorg
  • accreditatie: wordt aangevraagd
  • kosten: vanaf €495 (incl. congres, activiteiten, lunch, diner en feest)

  Floating Day:

  De gedachte achter Floating Day is dat medische professionals in één dag gevoed worden met relevante informatie en daarnaast inspiratie opdoen over thema’s die zeer veel impact hebben in de zorg. De opzet van Floating Day is een combinatie van kennisoverdracht, sportieve activiteiten, netwerken en plezier maken. Door de mix van nascholing en teambuilding creëren wij ‘het festival gevoel’ en is dit de uitgelezen kans om collega’s, assistenten en afdelingen mee te brengen.

   

  Thema:

  Burn-out is een situatie waarin emotionele uitputting speelt rondom werk, en het vertrouwen in eigen functioneren afneemt. Dit speelt bovengemiddeld veel bij hulpverleners. Vrijwel iedere arts, verpleger of andere zorgprofessional heeft hier direct of indirect mee te maken. Uitval door burn-out kan juist in deze sectoren makkelijk leiden tot overbelasting van collega’s die taken moeten overnemen, waardoor bij hen ook het risico op burn-out ontstaat. Floating Day wil dit zware onderwerp op een lichte, zinnige en uitdagende manier over het voetlicht brengen. Dit doen we niet alleen door informatie over het onderwerp te delen maar juist door ‘ervaringsleren’ en daarmee onderscheiden we ons van het reguliere aanbod.

   

  Doelgroep:

  Huisartsen, medisch specialisten, AIOS, ANIOS en overige medewerkers die een speciale dag willen beleven met praktische en relevante (geaccrediteerde) inhoud, leuke collega's, sportieve activiteiten, prachtige omgeving in een feestelijke sfeer.

   

  Accreditatie:

  Wij hebben gekozen om op deze dag alleen in de ochtend scholing aan te bieden (3 punten in aanvraag bij ABAN). Dit omdat wij van mening zijn dan naast inhoudelijke kennis en begrijpen wat je wel niet/moet doen, het van belang is om iets leuks te ervaren. Dit doen we door activiteiten te organiseren in- en rond het prachtige water van Camperduin.

   

  Initiatief:

  Deze dag is mede geïnitieerd en inhoudelijk vormgegeven door Antoinet Oostindiër (Psychiater, huisarts n.p.), zie hier haar bio en achtergrond en Niels Tinga (Psychiater), zie hier zijn bio en achtergrond.

   

  Activiteiten:

  Floating Day is samengesteld voor zorgprofessionals die houden van watersporten, de zee en het strand en voor zorgprofessionals die graag willen kennismaken met verschillende watersporten. Nederland is hiervoor een fantastisch land vanwege onze lange kustlijn. Mocht er voldoende wind zijn, dan kunnen ervaren kiters hun spullen pakken en zo het water op. Anderen kunnen surfen, zwemmen, suppen of big wheel rijden (step). Hoe het weer ook zal zijn, Floating Day zal altijd het sportieve karakter behouden.

   

  Accommodatie en locatie:

  Wij verblijven bij de Laguna Beach in Camperduin, een prachtige congreslocatie met goede faciliteiten, zoals warme douche, wifi, etc. De locatie ligt direct aan het water zodat we meteen na de scholing, kunnen starten met de sportieve activiteiten. De feestelijke BBQ zal ook hier plaatsvinden. Voor degene die willen overnachten (voor en/of na het congres), zie hier een aantal hotels geselecteerd.

   

  Wat is inclusief*:

  1 dag nascholing, 1 x lunch en 1 x BBQ, speciale avond, watersport lycra en sportieve activiteiten.


  Kosten:

  De deelneming tarieven per medisch professional voor de complete Floating Day zijn als volgt:

   

                                                         Early Bird  Normaal  Last-minute 

  Arts:

  €495

  €575

  €645

  AIOS, ANIOS, medewerkers:

  €425

  €490

  €535

   

   

  Early Bird tarief: t/m 30 april 2022

  Normaal tarief: 1 mei - 30 juni 2002

  Last-minute tarief: vanaf 1 juli 2022

   

   

   

   

   

   

  *drankjes zijn gelimiteerd inbegrepen en vanaf bepaald moment voor eigen rekening.

×
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Arts aan Zee streeft ernaar om geaccrediteerde nascholingen te bieden, die bijdragen aan het verbeteren van het professioneel functioneren van de deelnemer en hem in staat stelt zijn netwerk te verbreden met vakgenoten en niet-vakgenoten die een gemeenschappelijke (niet-professionele) passie delen.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Arts aan Zee diensten levert aan de deelnemer. Door middel van inschrijving via de website van Arts aan Zee verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Inschrijving
Na inschrijving van een deelnemer via de website www.artsaanzee.nl, ontvangt de deelnemer via e-mail een factuur met bevestiging van deelname. De aanmelding is daarmee definitief en de overeenkomst tot deelname is hiermee tot stand gekomen. Bij verschillende nascholingen van Arts aan Zee, zijn toelatingseisen verbonden. De deelnemer heeft hier kennis van genomen en kan op verzoek van Arts aan Zee deze toelatingseisen tonen. Als de nascholing waarop de deelnemer zich heeft ingeschreven vol is, wordt de deelnemer op de wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen wordt deze lijst gebruikt (op volgorde van binnenkomst).

Sportlessen
Indien er bij de nascholing als optie kite- of andere sportlessen zijn afgenomen dan worden deze lessen in de dagen van de nascholing gegeven. Kitesurfen en watersporten zijn afhankelijk van weer en wind en kunnen onder bepaalde omstandigheden niet plaatsvinden. Indien er tijdens de nascholing geen les gegeven kan worden, volgt restitutie van het lesbedrag. Indien er tijdens de nascholing wel les is gegeven, maar de lessen zijn niet volledig benut, dan geldt er een ‘tegoed’ (voucher) dat later bij kitesurf.nu ingehaald kan worden.

Betaling
De tarieven van de nascholingen staan op de website van Arts aan Zee en kunnen variëren per nascholing en per doelgroep. Om de nascholing definitief te reserveren, dient het volledige nascholing tarief tijdens de online registratie te zijn voldaan. De deelnemer kan online afrekenen door onder meer gebruik te maken van iDeal, Creditcard en PayPal.

Uitstel of afstel van de nascholing
Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen heeft Arts aan Zee het recht om de nascholing te annuleren. Arts aan Zee is dan slechts gehouden om de deelnemers het betaalde nascholing tarief terug te betalen. Mocht een nascholing geen doorgang kunnen vinden of moeten worden uitgesteld door andere redenen dan bovenstaand, dan kiest Arts aan Zee om ofwel een alternatieve nascholing datum voor te stellen, ofwel om het nascholing tarief te restitueren. Over het uitstel dan wel afstel wordt de deelnemer minimaal tien werkdagen voor de beoogde datum van de nascholing geïnformeerd.

Afwezigheid deelnemer door ziekte
Mocht de de deelnemer aan de nascholing op de dagen van de nascholing niet aanwezig kunnen zijn i.v.m. ziekte, dan dient hij/zij dit minimaal 48 uur voor de nascholing kenbaar te maken aan Arts aan Zee. In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan de deelnemer de nascholing inhalen tijdens een andere nascholing mits relevant en er voldoende plaatsen beschikbaar. In geen geval vindt restitutie van het nascholing tarief plaats.

Annuleringsregeling
De annulering dient altijd per mail te geschieden (info@artsaanzee.nl). Na ontvangst van de annulering, ontvangt de deelnemer een bevestiging. Ontvangt de deelnemer deze bevestiging niet, dan heeft Arts aan Zee de annulering niet ontvangen. Bij annulering tot 120 dagen voor de datum van de nascholing zijn de kosten nihil en ontvangt de deelnemer 100% terug van het reeds betaalde nascholing tarief. Bij annulering tussen de 60 en 120 dagen voor de datum van de nascholing, zijn er de 50% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer 50% terug van het reeds betaalde nascholing tarief . Bij annulering tussen de 30 en 60 dagen voor de datum van de nascholing, zijn 75% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer 25% terug van het reeds betaalde nascholing tarief. Bij annulering tussen de 0 en 30 dagen voor de datum van de nascholing, zijn 100% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer niets terug van het reeds betaalde nascholing tarief. 

Aansprakelijkheid
Arts aan Zee sluit iedere vorm van (letsel)schade, vermissing of diefstal tijdens de nascholing uit, zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. Dit geldt ook tijdens de activiteiten om de nascholing heen. Schade aan derden, door deelnemers toegebracht, is voor rekening van de betreffende deelnemer.

Toelating
Arts aan Zee behoudt zich het recht om een persoon voor de nascholing te weigeren.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen Arts aan Zee en de deelnemer aan de nascholing is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Arts aan Zee gevestigd is.