• Recht door Zee - 2022

  Sportieve nascholing met
  strategieën voor huisarts en specialist.

  Details:

  • datum: 18 -20 mei, 2022 of 22-24 juni, 2022
  • punten: 12 - 15

  • kosten: €1.095 - €1.395 (incl. hotelovernachtingen en diners)

  Doelgroep:

  Huisartsen en medisch specialisten die een passie hebben voor kitesurfen en artsen die het leuk lijkt om hier kennis mee te maken (lespakketten mogelijk als optie).

   

  Accreditatie:

  Onze nascholing levert 12 punten op, maar dit aantal kan worden uitgebreid met 3 punten (totaal 15) indien een deelnemer een vooraf goedgekeurde voordracht/presentatie geeft. Wij vragen een accreditatie aan bij de KNMG onder de ABAN regeling; dit betreft nascholingen die voor meerdere specialisten en huisartsen relevant zijn.

   

  Initiatief: 

  Deze nascholing is mede geïnitieerd en inhoudelijk vormgegeven door Niels Tinga (Psychiater), voor meer info zie bio en achtergrond.

   

  Impressie en reviews:

  Zie onder beelden van onze vorige nascholingen in Bergen aan Zee en zie hier wat deelnemers er van vonden.

   

  Inhoud en opzet nascholing:

  De nascholing zal onderwerpen behandelen die voor zowel huisartsen als medisch specialisten relevant zijn in de dagelijkse praktijk.

  Het programma wordt inhoudelijk getoetst en geaccrediteerd door de KNMG onder de zogenaamde ABAN regeling met de volgende criteria

  Het betreft een niet-vakinhoudelijke nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden en zorgstelsel. En/of de presentatie betreft (deels) het medisch handelen én is evenredig geschikt voor meerdere specialismen.

   

  In totaal wordt er rond de 12 uur aan nascholing gegeven (afhankelijk van deelnemersaantallen, presentaties en programma) die mede door de deelnemers zelf inhoudelijk wordt vormgegeven. Let op: iedere deelnemer die een voordracht/presentatie verzorgt kan hiervoor 3 extra accreditatiepunten toegekend krijgen.

   

  Uniek aan deze nascholing is onder meer dat iedere deelnemer de kans heeft om zijn of haar expertise en ervaring te delen met de groep. Elke deelnemer wordt gevraagd of hij/zij een presentatie van 45-60 min. of meer wil en kan verzorgen over hun desbetreffende vakgebied. Deze vorm van nascholing blijkt de participatie te verhogen en tot zeer goede, effectieve en interactieve scholingen te leiden. Presentaties kunnen zowel individueel als in duo's worden gegeven en deze bijzondere nascholingsopzet lichten we graag toe. Voorwaarden en vereisten voor de presentaties vindt u door deze link te volgen. Inschrijven voor de nascholing kan via de knop 'REGISTREER' hieronder/hierboven of hier.

   

  Lesprogramma:

  Iedere dag vindt er een dagdeel nascholing plaats van maximaal 4 voordrachten, het andere dagdeel zal besteed worden aan ontwikkeling op het water of een andere sportieve gezamenlijke activiteit. Omdat deelnemers ook het programma verzorgen hebben we maximale flexibiliteit om de dag zo in te delen dat we optimaal gebruik kunnen maken van de beste weersomstandigheden voor het sportieve programma. Bij de selectie van voordrachten wordt gestreefd naar het aanbrengen van een thema per dagdeel zoals bijvoorbeeld leiderschap, communicatie, duurzaamheid, zorgstelsel, gezondheidsrecht of -ethiek. Daarnaast is ook ruimte voor vakinhoudelijke bijdragen die evenredig geschikt is voor meerdere specialisten.

   

  Activiteit:

  Deze nascholing is speciaal samengesteld voor artsen die al een passie hebben voor kitesurfen of voor artsen die graag willen beginnen met kitesurfen. Nederland is een fantastisch land voor deze sport vanwege onze lange kustlijn en vele dagen met goede wind voor zowel beginners als gevorderden. Mocht de wind echter tegenvallen, dan hebben wij alternatieve programma's voorhanden zodat de nascholing altijd het sportieve karakter behoudt. Denk daarbij aan wake boarden, surfen en/of mountainbiken.

   

  Netwerk:

  Arts aan Zee is ontwikkeld vanuit de gedachte dat mensen die plezier hebben in wat ze doen, tot betere resultaten komen. We bieden daarom de gelegenheid om een netwerk te bouwen met vakgenoten die eenzelfde passie delen. Dit leidt tot een onvergetelijke ervaring en een nascholing met een geheel eigen karakter. Deze opzet maakt dat het aantal deelnemers beperkt is.

   

  Accommodatie en locatie:

  Wij logeren in Bergen aan Zee in een ruim strandhotel dat uitstekende faciliteiten biedt voor onze nascholing. Op loopafstand van ons hotel ligt onze kitespot met onder andere een kitesurfschool, warme douche, terras en BBQ's.

   

  Wat is inclusief*:

  3 dagen nascholing, 2 nachten accommodatie in privé kamer, 2 x ontbijt, 3 x lunch en 2 x diners, speciale avond, kite lycra, activiteiten en kite stalling /vervoer.

   

  Optie: kitesurf lessen

   

  Prijzen:

  De kosten voor de complete nascholing (zie boven) bedragen:

  €1.095 voor artsen die een presentatie verzorgen en

  €1.395 voor artsen die deelnemen zonder presentatie.

   

  NB. Iedere deelnemer betaalt in eerste instantie €1.395 voor de nascholing. Deelnemers wier presentaties zijn goedgekeurd en welke passen binnen het inhoudelijke programma ontvangen €300 retour.

   

  Inschrijving:

  Voor inschrijving en reservering van de nascholing, klik hier.

   

  *exclusief drank buiten lunch en diner om en eventuele kitesurflessen en/of materiaalhuur.

×
Algemene Voorwaarden

Arts aan Zee streeft ernaar om geaccrediteerde nascholingen te bieden, die bijdragen aan het verbeteren van het professioneel functioneren van de deelnemer en hem in staat stellen om zijn netwerk te verbreden met vakgenoten en niet-vakgenoten die een gemeenschappelijke (niet-professionele) passie delen.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Arts aan Zee diensten levert aan de deelnemer. Door middel van inschrijving via de website van Arts aan Zee verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Inschrijving
Na inschrijving van een deelnemer via de website www.artsaanzee.nl, ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging via e-mail. De aanmelding is daarmee definitief en de overeenkomst tot deelname is hiermee tot stand gekomen. Bij verschillende nascholingen van Arts aan Zee, zijn toelatingseisen verbonden. De deelnemer heeft hier kennis van genomen en kan op verzoek van Arts aan Zee deze toelatingseisen tonen. Als de nascholing waarop de deelnemer zich heeft ingeschreven vol is, wordt de deelnemer op de wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen wordt deze lijst gebruikt (op volgorde van binnenkomst). 

Betaling
De tarieven van de nascholingen staan op de website van Arts aan Zee en kunnen variëren per nascholing en per doelgroep. Om de nascholing definitief te reserveren, dient het volledige nascholingstarief tijdens de online registratie te zijn voldaan. De deelnemer kan online afrekenen onder meer door gebruik te maken van iDeal, Credit Card en PayPal.

Uitstel of afstel van de nascholing 
Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen heeft Arts aan Zee het recht om de nascholing te annuleren. Arts aan Zee is dan slechts gehouden om de deelnemers het betaalde nascholingstarief terug te betalen. Mocht een nascholing geen doorgang kunnen vinden of moeten worden uitgesteld door andere redenen dan bovenstaand, dan wordt ofwel een alternatieve nascholingsdatum voorgesteld, ofwel het nascholingstarief wordt terugbetaald aan de deelnemer. Over het uitstel dan wel afstel wordt de deelnemer minimaal tien werkdagen voor de beoogde datum van de nascholing geïnformeerd.

Afwezigheid deelnemer door ziekte 
Mocht de de deelnemer aan de nascholing op de dagen van de nascholing niet aanwezig kunnen zijn i.v.m. ziekte, dan dient hij/zij dit minimaal 48 uur voor de nascholing kenbaar te maken aan Arts aan Zee. De deelnemer kan de nascholing inhalen tijdens een andere nascholing mits relevant en er voldoende plaatsen beschikbaar zijn.

Annuleringsregeling
De annulering dient altijd per mail te geschieden (info@artsaanzee.nl). Na ontvangst van de annulering, ontvangt de deelnemer een bevestiging. Ontvangt de deelnemer deze bevestiging niet, dan heeft Arts aan Zee de annulering niet ontvangen. Bij annulering tot 120 dagen voor de datum van de nascholing zijn de kosten nihil en ontvangt de deelnemer 100% terug van het reeds betaalde deelnemersgeld. Bij annulering tussen de 60 en 120 dagen voor de datum van de nascholing, zijn er de 25% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer 75% terug van het reeds betaalde deelnemersgeld. Bij annulering tussen de 30 en 60 dagen voor de datum van de nascholing, zijn 50% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer 50% terug van het reeds betaalde deelnemersgeld. Bij annulering tussen de 0 en 30 dagen voor de datum van de nascholing, zijn 100% kosten verschuldigd en ontvangt de deelnemer niets terug van het reeds betaalde deelnemersgeld. 

Aansprakelijkheid
Arts aan Zee sluit iedere vorm van (letsel)schade, vermissing of diefstal tijdens de nascholing uit, zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. Dit geldt ook tijdens de activiteiten om de nascholing heen. Schade aan derden, door deelnemers toegebracht, is voor rekening van de betreffende de deelnemer.

Toelating
Arts aan Zee behoudt zich het recht om een persoon voor de nascholing te weigeren.

Toepasselijk recht 
Op de overeenkomst tussen Arts aan Zee en de deelnemer aan de nascholing is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Arts aan Zee gevestigd is.